Reģionālā ceļa posmā Bašķi–Preiļi būvnieks labo defektus

Uz reģionālā autoceļa Krāslava–Preiļi–Madona (P62) posmā no Bašķiem līdz Preiļiem (44,15 –57,54. km) septembra beigās būvnieks SIA YIT Infra Latvija uzsācis defektu labošanas darbus par saviem līdzekļiem. Darbus plānots pabeigt līdz 31. oktobrim.

Patlaban tur satiksmi organizē ar ceļazīmēm un vadstatņiem, vienā posmā – ar pagaidu luksoforiem. Ātruma ierobežojums 70 un 50 km/h, platuma ierobežojums 3 m, posma šķērsošanas laiks 10 minūtes.

Garantijas remontdarbu ietvaros vairākos posmos starp Kastīri un Korsikovu (45,91.-51,59. km) tiek laboti iesēdumi asfaltbetona segumā, atjaunojot ceļa pamatnes nesošās konstrukcijas – šķembu pamata kārtu un asfalbeltona segumu.

2017./2018. gadā autoceļa P62 posmā no Bašķiem līdz Preiļiem SIA YIT Infra Latvija pārbūvēja 13 km garu ceļa posmu. Izbūvēja jaunu salturīgo un šķembu kārtu, ieklāja divas kārtas asfalta. Projekta ietvaros tika veikti apjomīgi zemes darbi – visā trases garumā zem ceļa esošā kūdra un vājas nestspējas grunts tika nomainīta ar stabilu smilšainu grunti. Atjaunoja tiltus pār Preiļupi un Jašu.  Būvdarbu līgumcena bija 17,464 miljoni eiro (ar PVN), no kuriem 80 % līdzfinansēja ERAF.

Garantijas termiņš SIA YIT Infra Latvija veiktajiem būvdarbiem posmā no Bašķiem līdz Preiļiem ir pieci gadi, izvērtējot būvdarbu kvalitāti, atsevišķos posmos tas pagarināts līdz septiņiem gadiem. Garantijas laikā konstatētie defekti uzņēmējam jālabo par saviem līdzekļiem. Lokālu defektu labošanu būvnieks par saviem līdzekļiem veic kopš 2019. gada.