LVC vērsīsies ar zaudējumu piedziņu pret Konkurences padomes konstatētā karteļa dalībniekiem

VSIA Latvijas Valsts ceļi (LVC) vērsīsies ar zaudējumu piedziņu pret Konkurences padomes (KP) konstatētā karteļa dalībniekiem. Precīzas summas, par kurām LVC vērsīsies ar piedziņu, būs zināmas, kad uzņēmums iepazīsies ar pilnu KP lēmumu.

LVC ir viens no lielākajiem ceļu būvdarbu pasūtītājiem un cieši sadarbojas ar Iepirkumu uzraudzības biroju (IUB), pilnveidojot iepirkumu sistēmu, kā arī ņem vērā KP vadlīnijas un rekomendācijas konkurences jomā. Pastāvīgi tiek pilnveidoti arī iepirkumu nolikumi – ir ieviesti paraugnolikumi līdzīgiem iepirkumu priekšmetiem, vienotas kvalifikācijas prasības līdzīga apjoma iepirkumiem, sadarbībā ar Lursoft ir radīts rīks sankciju pārbaudei.

Pateicoties nepārtrauktam darbam pie iepirkumu sistēmas pilnveides, kopš 2018. gada konkurence LVC ceļu būvdarbu iepirkumos ir dubultojusies. Ja 2018. gadā bija vidēji 2,11 pretendenti vienā iepirkumā, tad 2022. gadā tie bija jau 4,07 pretendenti. Līdz ar ievērojamu konkurenci, pēdējo gadu laikā LVC iepirkumos bija vērojams cenu samazinājums. Piemēram, pērn, pateicoties savlaicīgi veiktajiem iepirkumiem un konkurencei tajos, līdz 24. februārim veiktajos iepirkumos bija izveidojies gandrīz 11 miljonu eiro ietaupījums, tāpēc bija iespējams veikt līgumcenu pārskatīšanu jau noslēgtajiem līgumiem, kā arī noslēgt līgumus ar lielākām izmaksām pēc 24. februāra.

LVC iepirkumu sistēma pēdējos gados ir piedzīvojusi virkni uzlabojumu, kas palīdz efektīvāk plānot un organizēt iepirkumu procesu. 2019. gadā ir veikts Ernst&Young audits ar mērķi izvērtēt LVC veikto valsts finansēto iepirkumu procesu. Auditā secināts, ka procesi atbilst normatīvajam regulējumam, un saņemti ieteikumi – izstrādāt valsts finansēto iepirkumu vadlīnijas un iepirkuma komisijas reglamentu. Ieviešot audita ieteikumus, 2020. gadā apstiprinātas vadlīnijas valsts finansēto iepirkumu veikšanai. Tās detalizēti apraksta iepirkuma principus un veicamās darbības, kas iepirkumu komisijām jāievēro savā darbā; aptver visu procesu, kas saistīts ar iepirkumu, un maksimāli izslēdz subjektīvu vērtējumu. 2020. gadā arī apstiprināts LVC iepirkumu komisijas reglaments. Būtiskas izmaiņas attiecībā uz iepirkumu norisi notikušas uzņēmuma iekšējā struktūra, kā rezultātā Iepirkumu daļa ir nonākusi tiešā LVC valdes priekšsēdētāja pakļautībā, līdz tam tā bija Būvniecības pārvaldes direktora pārvaldībā.

Ņemot vērā KP lēmumu, LVC atkārtoti konsultēsies ar IUB un KP gan par iepirkumu sistēmas vēl turpmāko pilnveidi, gan par karteļa dalībnieku turpmāko dalību LVC iepirkumos.