LVC: ceļu būvdarbu iepirkumos konkurence no gada uz gadu pieaug

Kopš 2018. gada konkurence VSIA Latvijas Valsts ceļi ceļu būvdarbu iepirkumos ir dubultojusies. Konkurence pieaug gadu no gada – ja 2018. gadā bija vidēji 2,11 pretendenti vienā iepirkumā, tad 2022. gadā tie bija jau 4,07 pretendenti. Konkurence pieaug arī tiltu būvdarbu iepirkumos un ir gandrīz dubultojusies kopš 2018. gada – no 1,77 pretendentiem līdz 2,78 pretendentiem 2022. gadā. Tiltu būvniecības tirgus Latvijā ir neliels un tiltu būvniecības uzņēmumu kopumā ir mazāk nekā ceļu būvniecības uzņēmumu, turklāt ceļu un tiltu būvniecības iepirkumos piedalās arī ārvalstu uzņēmumi, tāpēc pretendentu skaits tiltu būvdarbu iepirkumos ir mazāks nekā ceļu būvdarbu iepirkumos.

Līdz ar ievērojamu konkurenci, pēdējo gadu laikā LVC iepirkumos bija vērojams cenu samazinājums. Pērn, pateicoties savlaicīgi veiktajiem iepirkumiem un konkurencei tajos, līdz 24. februārim veiktajos iepirkumos bija izveidojies gandrīz 11 miljonu eiro ietaupījums, tāpēc bija iespējams veikt līgumcenu pārskatīšanu jau noslēgtajiem līgumiem, kā arī noslēgt līgumus ar lielākām izmaksām pēc 24. februāra.

“Efektīva plānošana, savlaicīgi veiktie iepirkumi un konkurence iepirkumos bija priekšnosacījums tam, lai mēs varētu atrisināt šī gada krīzi ar ceļu būvniecības izmaksu straujo pieaugumu pēc 24. februāra. Bez ekonomijas, kas bija izveidojusies gada sākumā iepirkumu rezultātā, mēs diez vai varētu ātrāk un efektīvāk par citiem valsts sektora pasūtītājiem tikt galā ar šo izaicinājumu un 2022. gada ceļu būvniecības sezonas veikums būtu daudz mazāks,” uzsver LVC valdes priekšsēdētājs Mārtiņš Lazdovskis.

Pretēja tendence pēdējos trīs gadus ir vērojama būvdarbu projektēšanas iepirkumos, kur pretendentu skaits samazinās. Tas var būt skaidrojams ar to, ka ceļu būvdarbu projektēšanā specializējas vien daži uzņēmumi un to kapacitāte ir ierobežota, savukārt pasūtījumu apjoms ceļu projektēšanā pēdējo trīs gadu laikā ir bijis ievērojami lielāks, ņemot vērā arī RailBaltic aktivitātes, tāpēc nozares kapacitāte ir izsmelta. 2019. gadā LVC ceļu projektēšanos iepirkumos bija 4,43 pretendenti, savukārt pērn tie bija 3,04 pretendenti.

LVC iepirkumu sistēma pēdējos gados ir piedzīvojusi virkni uzlabojumu, kas palīdz efektīvāk plānot un organizēt iepirkumu procesu. 2019. gadā ir veikts Ernst&Young audits ar mērķi izvērtēt LVC veikto valsts finansēto iepirkumu procesu. Auditā secināts, ka procesi atbilst normatīvajam regulējumam un saņemti ieteikumi – izstrādāt valsts finansēto iepirkumu vadlīnijas un iepirkuma komisijas reglamentu. Ieviešot audita ieteikumus, 2020. gadā apstiprinātas vadlīnijas valsts finansēto iepirkumu veikšanai. Tās detalizēti apraksta iepirkuma principus un veicamās darbības, kas iepirkumu komisijām jāievēro savā darbā; aptver visu procesu, kas saistīts ar iepirkumu un maksimāli izslēdz subjektīvu vērtējumu. Vadlīnijas izstrādātas katrai iepirkuma procesa daļai:

 • Iepirkumu plānošanai un līguma priekšmetam
 • Paredzamās līgumcenas noteikšanai
 • Iepirkuma procedūras izvēlei
 • Iepirkuma nolikuma izstrādes vispārējie principi, vienotu prasību definēšanai, vadlīniju uzturēšanai
 • Iepirkumu prasību definēšana
 • Pretendentu kvalifikācija
 • Tehniskais piedāvājums
 • Finanšu piedāvājums
 • Līgums
 • Līguma specifikācijas
 • Prasības iesniedzamajām garantijām
 • Piedāvājumu vērtēšana

2020. gadā arī apstiprināts LVC iepirkumu komisijas reglaments, kā arī mainīta uzņēmuma iekšējā struktūra, kā rezultātā Iepirkumu daļa ir nonākusi tiešā LVC valdes priekšsēdētāja pakļautībā, līdz tam tā bija Būvniecības pārvaldes direktora pārvaldībā.

Kā zināms, 31. janvārī Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) konferenču centrā Zunda krastmalā 8 VSIA Latvijas Valsts ceļi (LVC) rīkoja konferenci Kapitālieguldījumi valsts ceļu tīklā – iepirkumi un konkurence. Konferences ieraksts ir pieejams LVC Facebook kontā ŠEIT.