Latvijas Valsts ceļi un Latvijas Kokkopju Arboristu biedrība sadarbosies autoceļu apstādījumu jautājumos

Apzinoties, ka satiksmes infrastruktūrai ir jābūt drošai un cilvēka dzīvība ir svarīgākā un galvenā vērtība, un vienlaikus ņemot vērā to, ka valsts autoceļi ir daļa no Latvijas ainavas, kā arī koku un citu apstādījumu vērtību, VSIA Latvijas Valsts ceļi (turpmāk LVC) un Latvijas Kokkopju Arboristu biedrība (LKAB) ir parakstījuši sadarbības memorandu. Abas organizācijas apņēmās stiprināt savstarpēju dialogu un sadarbību vairākos virzienos. 

Memorandu parakstīja VSIA Latvijas Valsts ceļi valdes priekšsēdētājs Mārtiņš Lazdovskis un Latvijas Kokkopju Arboristu biedrības valdes priekšsēdētāja Laura Mazule.

Foto galerijā fotogrāfijas no foruma Cilvēks. Ceļš. Koks. un memoranda parakstīšanas. Fotogrāfs Renārs Koris.

“Cilvēka dzīvība neapšaubāmi ir galvenā vērtība. LVC kā lielākais ceļu tīkla pārvaldītājs un infrastruktūras attīstības projektu pasūtītājs ir atbildīgs, lai samazinātu ceļu satiksmes negadījumus (CSNg) un tajos bojāgājušo skaitu, un vērtība ir arī atvērts dialogs un problēmas iztirzāšana, lai rezultātā pieņemtu labākus un izsvērtākus lēmumus,” uzsvēra M. Lazdovskis, atzīstot, ka ir gadījumi, kad kokus ir iespējams saglabāt, pielietojot citus konstruktīvos un satiksmes drošības risinājumus. “Sadarbības memorands ar Latvijas Kokkopju Arboristu biedrību (LKAB) ir solis pretī tam, lai kopīgiem spēkiem identificētu situācijas, kad inženieru spēkos ir ņemt vērā koku un citu apstādījumu vērtību un blakus dzīvojošo cilvēku vēlmes,” pirms abu organizāciju sadarbības memoranda parakstīšanas teica M. Lazdovskis.

Savukārt LKAB valdes priekšsēdētāja Laura Mazule pauda gandarījumu par uzsākto sadarbību, kas palīdzēs nonākt līdz kompromisiem sarežģītu situāciju gadījumā. “Tas, ka ierosinājums nāk no LVC puses, ir ļoti būtiski. Mūs vienus pašus uztver kā koku aizstāvju, bet sadarbojoties varam nonākt pie nozīmīgiem kompromisiem, kā arī uzlabot ceļu ainavas kvalitāti,” viņa teica.

LVC un LKAB apņēmās izstrādāt un regulāri aktualizēt vadlīnijas par pieejamajām tehnoloģijām, kas ļauj saglabāt koku stādījumus ceļa nodalījuma joslā ceļu izbūves, pārbūves vai atjaunošanas gadījumos, kā arī sadarboties ceļu izbūves, pārbūves vai atjaunošanas projektu izstrādes procesā.

Memorands arī paredz konsultāciju mehānisma izveidošanu situācijām, kad nepieciešams slēdziens par iespējām saglabāt kokaugu stādījumus un individuālus kokus valsts ceļa zemes nodalījuma joslā tā, lai tie neapdraudētu satiksmes drošību.

Abas puses apņēmušās arī izglītot sabiedrību un ceļu nozares speciālistus par iespējām un risinājumiem kokaugu stādījumu, aizsargājamo un ainavisko koku saglabāšanā, veicot ceļu būvniecības darbus, kā arī kopīgi skaidrot sabiedrībai satiksmes drošības prioritātes, gadījumos kad tās prasa koku izciršanu.

LVC un LKAB arī darbosies lai pievērstu pašvaldību uzmanību MK noteikumu Nr. 309 “Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” nosacījumiem un nepieciešamību vērtēt koku nociršanas un/vai saglabāšanas iespējas, piesaistot atbilstošus speciālistus un vienlaikus nodrošinot drošu infrastruktūru autobraucējiem un citiem satiksmes dalībniekiem.

Vienošanās paredz arī citus sadarbības virzienus.

Forums Cilvēks. Ceļš. Koks. notika 9. decembrī Rīgas Tehniskās universitātes telpās, vairāk informācijas par to šeit: https://test.lvceli.lv/aktuali/foruma-cilveks-cels-koks-parakstis-vsia-latvijas-valsts-celi-un-latvijas-kokkopju-arboristu-biedribas-sadarbibas-memorandu/