Kurzemes plānošanas reģionā iecerēto valsts ceļu būvdarbu karte un saraksts

Valsts budžeta finansējums

Šogad autovadītājiem ir jārēķinās ar būvdarbiem uz Ventspils šosejas (A10) vairāk nekā desmit kilometru garā posmā no Tukuma rotācijas apļa līdz krustojumam ar vietējo autoceļu Tukums–Lazdas (V1442) (68,6.–79,5. km). Tur plānota asfalta seguma izlīdzinošā frēzēšana un dilumkārtas izbūve. Darbu gaitā arī uzpildīs ceļa nomales, tīrīs caurtekas, atjaunos pasažieru platformas, ceļazīmes un ceļa signālstabiņu atjaunošana. Uzklās ceļa horizontālo apzīmējumu un ierīkos ribjoslas.

Aprīlī  pēc ziemas tehnoloģiskā pārtraukuma atsāksies segas pārbūve uz valsts reģionālā autoceļa Butnāri–Saldus–Ezere (P105) posmā no Kursīšiem līdz Lietuvas robežai (18,30–37,21 km). 90%  pārbūves darbu  veikti jau 2022. gada būvdarbu sezonā un autoceļa P105 posms no Kursīšiem līdz Ezerei autobraucējiem pieejams bez ierobežojumiem. Izbūvētas 16 autobusu pieturas,  Ezeres centrā pārbūvēts krustojums ar autoceļu Ezere–Embūte–Grobiņa (P106), nokļūšanai līdz autobusa pieturai izbūvēta gājēju  ietve. Šogad darbi turpināsies uz tilta pār Vadaksti, atsevišķu nobrauktuvju izbūve, kā arī ceļa grāvju un nogāžu sakārtošana. Būvdarbus veic SIA Saldus ceļinieks par līgumcenu 12 236 156 eiro (ar PVN). Pārbūves projekta autors ir SIA Firma L4, būvuzraudzību veic AS Ceļuprojekts. Darbus plānots pabeigt 2023. gada jūlijā.

Talsu novadā atjaunos segumu reģionālā autoceļa Talsi–Upesgrīva (P127) posmā no Laidzes līdz Upesgrīvai (7,11.–34,28. km). Darbi posmā uzsākās pērn septembrī. Šogad turpinās sakārtot ūdens atvadi – tīrīs grāvjus un atjaunos caurtekas. Sakops koku vainagus un veiks sauso, traucējošo un bīstamo zaru izzāģēšanu. Uz ceļa un nobrauktuvēs turpināsies izlīdzinošā frēzēšana, ar karsto asfaltbetonu labojot iesēdumus un ceļa profilu un ieklājot jaunu asfaltbetona dilumkārtu. Projekta ietvaros remontēs 1935. gadā uzbūvēto tiltu pār Ziemeļvalku (17,34. km) un tiltu pār Grīvu (33,20. km), kas būvēts 1963. gadā. Kopā pārbūvēs 24 autobusu pieturvietu platformas, pieturvietās Lādzere, Uguņi un Upesgrīva atjaunos arī paviljonus. Uzstādīs jaunas drošības barjeras 4,8 kilometru garumā. Būvdarbus veic SIA VIA par līgumcenu 6 281 084 (ar PVN), būvuzraudzību – SIA Ceļu inženieri. Tos plānots pabeigt 2023. gada jūlijā.

Arī diviem autoceļa Sloka–Talsi (P128) posmiem turpinās atjaunot segumu. Posmā, kas iestiepjas Talsu novadā (51,05.–74,02. km) sakārtos ūdens atvadi un atjaunos pieturvietu platformas, kā arī visā posmā ieklās jaunu asfaltbetona dilumkārtu un uzstādīs satiksmes aprīkojumu.

Savukārt P128 posmā Tukuma novadā no Jūrmalas robežas līdz Ragaciemam (6,15.–11,26. km) veiks asfaltbetona seguma izlīdzinošo frēzēšanu, labos ceļa profilu un ieklās jaunu asfaltbetona virskārtu. Uzlabos ūdens atvadi no ceļa, atjaunos sabiedriskā transporta pieturvietas, bet Bigauņciemā izbūvēs jaunu pieturvietas platformu. Tiltu pār Starpiņupīti atjaunos un līdzās esošajam gājēju un velobraucēju tiltiņam uzstādīs jaunas drošības barjeras. Būvdarbus abos posmos veic SIA Saldus Ceļinieks par līgumcenu 5 469 207 (ar PVN), būvuzraudzību – AS Ceļuprojekts, tos plānots pabeigt 2023. gada jūnijā.

Seguma periodisko atjaunošanu veiks diviem reģionālo ceļu posmiem, kas iepriekš pārbūvēti, piesaistot ERAF līdzfinansējumu. Autoceļam Tukums–Kuldīga (P121) no Vānes līdz Kabilei (46,13.–56,93. km) un autoceļa Skrunda–Aizpute (P117) posmā no Skrundas līdz pagriezienam uz Lidlauku ceļu (0,00.–4,70. km).

Talsu novada Ģibuļu pagasta Pastandē šogad turpinās būvēt jauno tiltu pār Stendes upi uz vietējā autoceļa Talsi–Remeši (V1406) (4,80. km). 1966. gadā būvētais dzelzsbetona vienlaiduma tilts tika demontēts pagājušā gada rudenī, jo tam konstatēja būtiskus defektus. Tā vietā paredzēts jauns tērauda lokšņu velves konstrukcijas tilts uz dzelzsbetona pamatiem, tilta gala sienas paredzēts izbūvēt upes augšteces un lejteces galos. Tilta labajā pusē izbūvēs ietvi ar betona bruģakmens segumu. Darbu ietvaros upes gultni pie tilta nostiprinās ar laukakmeņiem, bet nogāžu stiprināšanai izbūvēs laukakmeņu klājumu betonā. Būvdarbus veic SIA Katleri par līgumcenu 574 164,36 eiro (ar PVN), būvuzraudzību nodrošina SIA Teede insenerid, projekta autors ir SIA Inženierbūve. Plānots, ka būvdarbus pabeigs šā gada otrajā ceturksnī, un šķērsojums būs slēgts līdz būvdarbu beigām. Būvdarbu vietas apbraukšana organizēta pa Ventspils šoseju (A10) un reģionālo autoceļu Talsi–Stende–Kuldīga (P120). Gājēju kustību nodrošina blakus esošais tilts Pastendē Skolas ielā.

Uz autoceļiem Ilmāja–Priekule (P114) tiltam pār Vārtāju (5,90. km) plānots atjaunot brauktuvi un balstus. Kā arī iecerēts pārbūvēt tiltu pār Paurupi uz autoceļa Rucava–Pape (V121) (2,90. km) un tiltu pār Abavu uz autoceļa Plosti–Pūces (V1474) (0,10. km).

Savukārt no Liepājas līdz Bernātiem gar autoceļu Liepāja–Lietuvas robeža (Rucava) (A11) 17 kilometru garumā šogad plānots izbūvēt gājēju un velosipēdistu infrastruktūru.

ES atveseļošanas fonds

Kurzemes reģionā šogad ar atveseļošanas fonda (AF) finansējuma atbalstu plānots pārbūvēt autoceļa Skrunda–Aizpute (P117) posmu no Dienvidkurzemes novada robežas līdz Kazdangai (14,8.–18,52. km). Būvdarbu gaitā veiks pilnu ceļa segas pārbūvi, veicot vecā seguma reciklēšanu,  izbūvējot salizturīgo kārtu, nesaistītu minerālmateriālu pamatu un asfaltbetona segumu divās kārtās. Būvdarbu ietvaros atjaunos arī tilta pār Alokstes upi. Kazdangā izbūvēs gājēju ietvi ar apgaismojumu un uzlabos satiksmes organizāciju.  Darbus plānots pabeigt šā gada rudenī.