Garkalnē un Vangažos modernizē Vidzemes šosejas gājēju pāreju luksoforus

Uz Vidzemes šosejas (A2) Garkalnē un Vangažos ir modernizēti gājēju pāreju luksofori un tiem ir uzstādīta adaptīvā vadība. Tas nozīmē, ka šie luksofori pielāgojas satiksmei, tie ir aprīkoti ar sensoriem, kas detektē automašīnas, un, pārslēdzot satiksmes signālus tiek ņemts vērā tuvojošā transportlīdzekļa veids un ātrums.

Luksofori tagad ir aprīkoti arī ar kamerām, kas identificē gājējus un aktivizē zaļo gaismu pat tad, ja netiek spiesta luksofora izsaukuma poga. Pateicoties adaptīvai vadībai, gājējiem ir pagarināts krustojuma šķērsošanas laiks, ja tie atrodas uz brauktuves, savukārt, ja gājēji jau ir šķērsojuši krustojumu, luksofora signāla laiks tiek saīsināts.

Luksoforu modernizācijas darbi veikti, realizējot iepirkumu Luksoforu objektu adaptīvās vadības izveide uz valsts galvenā autoceļa A2 Rīga–Sigulda–Igaunijas robeža (Veclaicene) 22,1. un 31,6. kilometrā,  par līgumcenu 48 376,60 eiro (ieskaitot PVN), un darbus veica SIA FIMA.  Luksoforu modernizācija realizēta projekta SMART E263/E77 ietvaros.

Šī paša projekta ietvaros ir noslēdzies iepirkums – Ceļu inteliģentās transporta sistēmas (ITS) projektēšana, uzstādīšana un satiksmes vadības sistēmas ieviešana uz autoceļa E77 Latvijā. Iepirkumā saņemti četri piedāvājumi, no kuriem par saimnieciski izdevīgāko tika atzīts SIA RECK piedāvājums, kas bija ar viszemāko līgumcenu – 918 108,77 eiro (ieskaitot PVN). Izvēlētais piedāvājums ļaus nodrošināt projekta līdzekļu ietaupījumu par 10% pret plānoto. Līgums par darbu veikšanu stājies spēkā 2021. gada 29. jūlijā, un tas jāīsteno līdz 2022. gada 15. jūlijam. Līguma ietvaros tiks veikta ceļa ITS tehniskā projektēšana, instalācijas darbi, jaunu ceļa meteoroloģisko staciju uzstādīšana, ceļa stāvokļa monitoringa kameru uzstādīšana, maināmo informācijas ceļa zīmju uzstādīšana un satiksmes vadības sistēmas ieviešana.

Pabeidzot līguma izpildi, uz autoceļa E77 (A2) tiks uzstādītas un darbosies:  

  • 4 jaunas ceļa stāvokļa monitoringa kameras;
  • 23 jaunas maināmo informācijas ceļa zīmju instalācijas;
  • vienā vietā tiks pārcelta un modernizēta, bet divās uzstādītas jaunas ceļa meteoroloģiskās stacijas.

No adaptīvās satiksmes vadības viedokļa tas nozīmē, ka:

  • no Rīgas apvedceļa līdz Sēnītes satiksmes mezglam tiks nodrošināta adaptīvā satiksmes vadība 24 km garā posmā (ar 3 funkcionālajiem segmentiem tā ietvaros), pieļaujot satiksmes ātrumu līdz pat 110 km/h, atbilstoši autoceļa dalītās brauktuves izpildījumam;
  • tālāk maršrutā Igaunijas virzienā vienas brauktuves divjoslu autoceļam paredzētas 6 punktveida ITS instalācijas uz modernizējamo ceļu meteoroloģisko staciju bāzes.

Projekts SMART E263/E77 tiek īstenots VSIA Latvijas Valsts ceļi  sadarbojoties ar Igaunijas transporta administrāciju. Projekta mērķis ir samazināt braukšanas laiku autosatiksmes maršrutā E236/E77 Latvijas un Igaunijas teritorijā, ieviešot kompleksos ITS risinājumus. Papildus tam sagaidāmi arī citi ieguvumi, kas saistīti ar satiksmes drošības un transportlīdzekļu izplūdes gāzu emisijas samazinājumu. Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 2,6 milj. eiro,  tostarp Latvijas partnera daļa ir 1,26 milj. eiro, no kuras  81% tiks līdzfinansēts no Eiropas Reģionālā attīstības fonda līdzekļiem.