Fotoreportāža: kā notiek remontdarbi uz reģionālā autoceļa Tukums–Kuldīga starp Tumi un Sātiem

Turpinās šā gada martā uzsāktie pārbūves darbi uz autoceļa Tukums–Kuldīga (P121) posmā no Līduma līdz Grenčiem (4,66.-17,63. km). Projekts tiek realizēts ar Eiropas Savienības fondu atbalstu.

13 km garajā posmā izbūvēs jaunu drenējošo kārtu, šķembu nesošo pamatu un asfaltbetona apakškārtu un dilumkārtu, ūdens atvades sistēmu, pārbūvēs caurtekas. Tiltam pār Abavu atjaunos gala sienas, spārnus un deformācijas šuves.

Visā posmā atjaunos 18 sabiedriskā transporta pieturvietas, no kurām trijās paredzēts uzstādīt paviljonus, apdzīvotajā vietā Sātos līdzās autoceļam izbūvēs 200 m garu ietvi.

Foto: Renārs Koris.

Autovadītāju ievērībai! Autoceļa Tukums–Kuldīga būvdarbu posmā noteikti ātruma ierobežojumi 50 un 70 km/h, kā arī trijos posmos satiksme tiek regulēta ar luksoforiem un trijos posmos – pa vienu joslu ar priekšrocības ceļazīmēm, vadstatņiem un pārvietojamiem ceļazīmju vairogiem. Posma šķērsošana var prasīt 55 minūtes.

Patlaban būvdarbu zonā notiek ceļa klātnes izbūve, bet 1,5 km posmā no apdzīvotas vietas Sāti Tukuma virzienā jau izbūvēta asfalta apakškārta.

Būvdarbus veic SIA Strabag par līgumcenu 4,82 milj. eiro ar PVN, no kuriem 85% līdzfinansē ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzekļiem, kas bija paredzēti plānošanas periodā (2014.–2020.). Būvdarbus plānots pabeigt līdz 2021. gada beigām.