Fotoreportāža: kā notiek reģionālā autoceļa pārbūve no Turaidas līdz Siguldai

Starp Turaidu un Siguldu kopš maija vidus notiek valsts reģionālā autoceļa Inciems–Sigulda–Ķegums (P8) pārbūve (8,3. km–12,50. km).

Būvdarbu ietvaros paredzēts pārbūvēt esošo ceļa konstrukciju un veikt  pilnu segas pārbūvi, izbūvējot salturīgo slāni, pamatus un ieklājot asfaltbetonu. Apgaismota gājēju ietve tiks izbūvēta Turaidas nogāzē līdz esošajai gājēju takai pie Gūtmaņa alas, kā arī Siguldas nogāzē līdz Gaujas tiltam. Tāpat tiks izbūvēta drenāžas un lietusūdeņu kanalizācijas sistēmas, lai nodrošinātu kontrolētu ūdens atvadi no ceļa konstrukcijas un mazinātu nogāžu eroziju.

Patlaban no Turaidas līdz Siguldai būvdarbi uz ceļa braucamās daļas notiek trīs posmos – pamīšus vienā vai otrā ceļa joslā. Visos trijos posmos satiksmi regulē ar luksoforiem. Remontdarbu posma šķērsošana var prasīt līdz pat 55 min. Aicinām autovadītājus ievērot luksofora signālus un nešķērsot reversos posmus pie sarkanās gaismas! Kravas transportam būvobjektu šķērsot ir aizliegts, pirms būvdarbu zonas ir uzstādītās attiecīgās ceļazīmes.

Būvdarbu posmos līdz šim paveiktais: no Turaidas kalna līdz autoceļam Ragana–Turaida (P7) vienā joslā izbūvēta šķembu pamatkārta, bet līdzās esošajā joslā patreiz notiek esošās ceļa konstrukcijas demontāža, lai izbūvētu jaunu.

Ap 900 m posmā gar Gūtmaņa alu:

  • šīs nedēļas beigās abās brauktuves joslās paredzēts izbūvēt asfaltbetona apakškārtu;
  • turpinās gājēju tuneļa atjaunošanas darbi;
  • lai nostiprinātu ceļa masīvu un nogāzi, 80 m posmā zem autoceļa nomales (9,82.-9,90. km, kreisajā pusē) notiek dziļās grunts stabilizācijas kolonnu rindas izbūve. Izmantotā grunts samaisīšanas tehnoloģija, tajā iemaisot cementa javu noteiktā blīvumā un daudzumā, līdz šim Latvijā nav plaši pielietota.

Siguldas nogāzē no tilta pār Gauju līdz Siguldai tiek uzsākta ceļa klātnes paplašināšana, lai šajā posmā izbūvētu gājēju ietvi.

Būvdarbu gaitā ceļa zemju nodalījuma joslā atsevišķās vietās tiek izcirsti arī krūmi un koki, kas ir bīstami satiksmes drošībai vai traucē ietves izbūvi. Koku ciršana ir saskaņota ar visām atbildīgajām institūcijām, tai skaitā ar Dabas aizsardzības pārvaldi.

Ņemot vērā, ka objekts atrodas Gaujas senlejā, kur ir vieni no aktīvākajiem ģeodinamiskajiem procesiem Latvijā, būvdarbu laikā tiks veikts Turaidas nogāzes ģeomonitorings. Monitoringa sistēma ir viens no rīkiem, kas ļauj padarīt būvdarbu procesu pēc iespējas drošāku no ģeotehnisko risku skata punkta. Tas nenovērš visus iespējamos riskus, bet ļauj tos samazināt.

Darbus par līgumcenu četri miljoni eiro (ar PVN) veiks CBF SIA Binders un tos plānots pabeigt 2022. gada vasarā. Projekta autors SIA Projekts 3. Šī paša autoceļa Inciems–Sigulda–Ķegums posmā no Inciema līdz Turaidai (0,00.-8,303. km) šonedēļ arī ir uzsākti būvdarbi un satiksme visā maršrutā no Valmieras šosejai līdz Siguldai būs ievērojami apgrūtināta. Aicinām tranzīta autobraucējus neizmantot šo ceļu un nokļūšanai galamērķos izmantot citus maršrutus!