Balvu novadā pārbūvē tiltu pār Vārnienes upi

Balvu novada Rugāju pagastā uz reģionālā autoceļa Balvi–Kapūne (P47) pie Medņu ciema (11,20. km) sākti tilta pār Vārnienes upi būvdarbi. Satiksmi būvdarbu laikā organizēs pa apbraucamo ceļu ar pagaidu tiltu, ko patlaban būvē. Būvdarbu posmā satiksmi regulē ar ceļazīmēm un vadstatņiem, ir arī viens ar luksoforu regulēts posms.

1958. gadā būvētā tilta laiduma konstrukciju un balstus pilnībā demontēs un izbūvēs jaunu vienlaiduma monolīta dzelzsbetona plātnes rāmja tiltu ar 7,5 m  platu braucamo daļu un 1,5 m platām ietvēm abās pusēs, kas no braucamās daļas būs atdalītas ar drošības barjerām.

Būvdarbus veic PA ACBR8 par līgumcenu881 568,95 eiro (ar PVN) no valsts budžeta līdzekļiem. Līgumcenā ietverta arī caurtekas pārbūve uz autoceļa Mārkalne-Auguri (V391), ko plānots uzsākt aprīļa vidū. Vārnienes tilta būvprojekta autors ir SIA Projekts 3. Būvdarbus plānots pabeigt līdz gada beigām.