Aptauja: 61% autovadītāju atzīst, ka pēdējā gada laikā ir pārkāpuši ceļu satiksmes noteikumus

61% autovadītāju atzīst, ka pēdējā gada laikā ir pārkāpuši ceļu satiksmes noteikumus. Biežāk ceļu satiksmes noteikumus ir pārkāpuši gados jauni autovadītāji, liecina SKDS veiktā aptauja par auto vadīšanas paradumiem, drošību un ceļu satiksmes noteikumu ievērošanu.

Lielākā daļa respondentu – 85% – savu vispārīgo zināšanu līmeni ceļu satiksmes noteikumu pārzināšanā novērtē kā kopumā labu. Taču tikai 69% autovadītāju varēja apliecināt, ka saprot horizontālā apzīmējuma Nr. 920 Nepārtraukta līnija nozīmi, un vien 56% zināja, ko nozīmē horizontālais apzīmējums Nr. 947 Nepārtraukta dzeltenā līnija.

Lai arī lielākā daļa autovadītāju atbild, ka labi pārzina ceļazīmju nozīmi, ievērojams daudzums no tiem atzīst, ka tās pārkāpj. Tas norāda, ka pārkāpumi tiek izdarīti apzināti.

“Izvērtējot smagos ceļu satiksmes negadījums (CSNg) un melno punktu kartes datus uz valsts autoceļiem, var secināt, ka galvenais iemesls CSNg un cilvēku bojāejai, ir nepareizie lēmumi, ko konkrētajā situācijā ir pieņēmuši autovadītāji. Dati rāda, ka visvairāk cilvēku cieš un iet bojā tieši sadursmēs, pārsvarā frontālajās. Frontālās sadursmes ir rezultāts pārgalvīgai apdzīšanai vai ceļu satiksmes noteikumu neievērošanai jeb autovadītāju nepareizi pieņemtiem lēmumiem. Kā parāda aptaujas dati, autovadītāji atzīst, lai gan izprot ceļu satiksmes noteikumus un ceļazīmju nozīmi, vienlaikus arī atzīst, ka šīs pašas ceļazīmes un noteikumus neievēro. Liels solis pretī drošākai satiksmei uz ceļiem būtu autovadītāju nopietnāka attieksme pret to, kā uz ceļa ir organizēta satiksme un izpratne par to, jo ceļazīmes ir ne tikai jāzina, bet arī jāievēro,” uzsver VSIA Latvijas valsts ceļi Satiksmes organizācijas pārvaldes direktors Māris Zaļaiskalns. Aptaujas rezultāti liecina, ka 93% autovadītāju atpazīst ceļazīmes Nr. 323 Maksimālā ātruma ierobežojums un Nr. 206 Dodiet ceļu un viņiem ir izpratne, ko šīs ceļazīmes nozīmē. 90% – izprot ceļazīmi Nr. 316 Nogriezties pa kreisi aizliegts, 86% izprot ceļazīmi Nr. 319 Apdzīt aizliegts. Tāpat 89% aptaujāto norāda, ka zina ceļazīmes Nr. 125 Uzmanību savvaļas dzīvnieks un Nr. 404 Braukt taisni vai pa labi nozīmi.

Vienlaikus 58% autovadītāju atzīst, ka vismaz vienu reizi ir pārkāpušo maksimālā ātruma ierobežojumu, 34% ir šķērsojuši nepārtraukto horizontālo līniju, 26% apstājušies neatļautā vietā, bet 17% veikuši apdzīšanas manevru neatļautā ceļa posmā.

Vairāk nekā puse iedzīvotāju pēdējā gada laikā ir pārvietojušies transporta līdzeklī, kura vadītājs ir pārkāpis kādu no ceļu satiksmes noteikumiem. 38% pārkāpuši paši, braucot kā autovadītāji, bet 33%, braucot kā pasažieriem automašīnā. 6% to ir pieredzējuši, būdami pasažieri starppilsētu autobusā.

Gandrīz ceturtdaļa jeb 24% autovadītāju atzīst, ka ir veikuši riskantus apdzīšanas manevrus. Dati liecina, ka arī riskantos manevrus biežāk veic tieši gados jauni autovadītāji vecumā no 18 līdz 24 gadiem.

37% aptaujāto paziņu lokā ir cilvēki, kas veic riskantus apdzīšanas manevrus. Biežāk paziņu lokā šādi autovadītāji ir gados jaunākiem respondenti (18–34 gadi), kā arī respondentiem ar augstākiem ienākumiem.

Vairāk nekā puse jeb 59% respondentu atzīst, ka ir piedzīvojuši riskantus apdzīšanas manevrus: 43% kā automašīnas pasažieri, 4% – starppilsētu autobusā, bet 12% gan automašīnā, gan starppilsētu autobusā.

Lai atgādinātu satiksmes dalībniekiem par nepieciešamību ne tikai atpazīt ceļazīmju nozīmi, bet arī ievērot tās, VSIA Latvijas Valsts ceļi uzsāk informatīvo satiksmes drošības kampaņu Zini? Ievēro!. Kampaņas materiāli būs dzirdami radio ēterā, kā arī redzami sociālajos tīklos.

SKDS aptaujā notika no 29. līdz 30. augustam, tajā piedalījās 1005 respondenti vecumā no 18 līdz 75 gadiem.

Informāciju sagatavoja VSIA Latvijas Valsts ceļi Komunikācijas daļa